Erythrina crista-gallii

Erythrina crista-gallii

Erythrina crista-gallii L.
Engl.: crybabytree, cockspur coral tree.
Span.: ceibo, seibo.