Fallopia baldschuanica

Fallopia baldschuanica

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub.
Engl.: bukhara fleeceflower.
Sven.: bokharabinda.
Suom.: muuritatar.
Bot. syn.: Bilderdykia baldschuanica (Regel) D. A. Webber, Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, Polygonum baldschuanicum Regel, Reynoutria baldschuanica (Regel) Shinners.