Ferula kuhistanica

Ferula kuhistanica

Ferula kuhistanica Korovin.
Bot. syn.: Ferula jaeschkeana Valke.