Freesia

Freesia laxa

Freesia laxa (Thunb.) Goldbl. & Mann.
Bot. syn.: Anomatheca cruenta Lindl., Lapeirousia cruenta Baker.