Hippuris tetraphylla

Hippuris tetraphylla

Hippuris tetraphylla L. f.
Engl.: four-leaved mare's tail.
Sven.: ishavshästsvans, bred hästsvans, bredbladig hästsvans.
Suom.: nelilehtivesikuusi.