Kamettia caryophyllata

Kamettia caryophyllata

Kamettia caryophyllata (Roxb.) Nicolson & Suresh.
Bot. syn.: Aganosma roxburghii G.Don, Echites caryophyllatus Roxb., Ellertonia rheedei Wight.