Kickxia

Kickxia

Kickxia Dumort.

plant images Click here for images.
Engl.: cancerwort.

Kickxia africana:

Kickxia africana Benth., Plantaginaceae: See Funtumia africana (Benth.) Stapf.

Kickxia elatine

Kickxia elatine (L.) Dumort.
Engl.: sharpleaf cancerwort.
Bot. syn.: Antirrhinum elatine.

Kickxia spuria

Kickxia spuria (L.) Dumort.
Engl.: roundleaf cancerwort.