Lantana mista:

Lantana mista:

Lantana mista L., Verbenaceae: See Lantana camara L.