Lantana nivea:

Lantana nivea:

Lantana nivea Vent., Verbenaceae: See Lantana camara L.