Maackia

Maackia

plant images Click here for images of Maackia.

Maackia Rupr.
Engl.: maackia.
Deu.: Maackie, Gelbholz.


Sven.: maackiasläktet.

Maackia amurensis

Maackia amurensis Rupr. & Maxim.
Engl.: Amur maackia.
Deu.: Asiatisches Gelbholz, Bürger-Maackie.
Sven.: maackia.
Bot. syn.: Cladrastis amurensis (Rupr.) Benth. ex Maxim.