Malope

Malope

plant images Click here for images of Malope.

Malope L.
Engl.: malope.
Sven.: praktmalvesläktet, praktmalvor.
Suom.: maloppi.

Malope trifida

plant images Click here for photos of Malope trifida.

Malope trifida Cav.
Engl.: malope.
Sven.: praktmalva.
Suom.: maloppi.