Melampyrum

Melampyrum

plant images Click here for images of Melampyrum.

Melampyrum L.
Engl.: cow-wheat.
Deu.: Wachtelweizen.
Sven.: kovall.
Suom.: maitikka.

Melampyrum arvense

Melampyrum arvense L.
Engl.: field cow-wheat.
Deu.: Acker-Wachtelweizen.
Sven.: pukvete.
Suom.: peltomaitikka.

Melampyrum cristatum

Melampyrum cristatum L.
Engl.: crested cow-wheat.
Deu.: Kamm-Wachtelweizen.
Sven.: korskovall.
Suom.: tähkämaitikka.

Melampyrum nemorosum

plant images Click here for photos of Melampyrum nemorosum.

Melampyrum nemorosum L.
Deu.: Hain-Wachtelweizen.
Sven.: natt och dag, svenska flaggan, lundkovall, svenske soldaten.
Suom.: lehtomaitikka.

Melampyrum pratense

Melampyrum pratense L.
Engl.: common cow-wheat, cow-wheat, horse floure.
Deu.: Wiesen-Wachtelweizen.
Sven.: kovall, ängskovall.
Suom.: kangasmaitikka.

Melampyrum sylvaticum

Melampyrum sylvaticum L.
Engl.: cmall cow-wheat.
Deu.: Wald-Wachtelweizen.
Sven.: skogskovall, skogsskepling.
Suom.: metsämaitikka.