Melastomataceae

Melastomataceae

Melastomataceae Juss.
Deu.: Schwarzmundgewächse.
Fran.: mélastomatacées.
Sven.: medinillaväxter.
Suom.: melastomakasvit.
Bot. syn.: Melastomaceae.

Arthrostemma

Arthrostemma Pav. ex D. Don.
Engl.: arthrostemma.

Astronia

Astronia Blume.
Engl.: astronia.

Bellucia

Bellucia Neck. ex Raf.
Engl.: bellucia.

Clidemia

Clidemia D. Don.
Engl.: clidemia.

Dissochaeta

Dissochaeta Blume.
Engl.: dissochaeta.

Loreya

Loreya DC.
Engl.: loreya.

Macrolenes

Macrolenes Naud. ex Miq.
Bot. syn.: Marumia Blume.

Maieta

Maieta Aubl.
Engl.: maieta.

Marumia:

Marumia Blume, Melastomataceae: See Macrolenes Naud. .

Medinilla

plant images Click here for images of Medinilla.

Medinilla Gaudich.
Engl.: medinilla.

Melastoma

Melastoma L.
Engl.: melastoma.

Memecylon

Memecylon L.
Engl.: memecylon.

Mouriri

Mouriri Aubl.
Engl.: mouriri.

Tibouchina

plant images Click here for images of Tibouchina.

Tibouchina Aubl.
Engl.: glorytree.
Sven.: diadembuske.