Mentha x villosa

Mentha x villosa

Mentha x villosa Huds., Mentha spicata L. x suaveolens Ehrh.
Engl.: apple mint.
Deu.: Englische Gewürzminze, Hain-Minze, Zottige Minze.
Bot. syn.: Mentha alopecuroides Hull, Mentha nemorosa Willd.