Mercurialis

Mercurialis

plant images Click here for images of Mercurialis.

Mercurialis L.
Engl.: mercurialis.
Deu.: Bingelkraut.
Sven.: bingel.
Suom.: sinijuuri.

Mercurialis annua

plant images Click here for photos of Mercurialis annua.

Mercurialis annua L.
Engl.: annual mercury, French mercury, herb mercury.
Deu.: Einjähriges Bingelkraut.
Sven.: grenbingel.
Suom.: rikkasinijuuri.

Mercurialis perennis

Mercurialis perennis L.
Engl.: dog's mercury.
Deu.: Ausdauerndes Bingelkraut, Wald-Bingelkraut.
Sven.: skogsbingel, bengelört.
Suom.: lehtosinijuuri.