Narcissus x tenuior

Narcissus x tenuior

Narcissus x tenuior Curtis.
Bot. syn.: Narcissus x angustifolius M.Roem.