Ophelia:

Ophelia:

Ophelia D. Don ex G. Don, Gentianaceae: See Swertia L. .

Ophelia alata:

Ophelia alata (D. Don) Griseb., Gentianaceae: See Swertia alata (Royle ex D. Don) C. B. Clarke.

Ophelia angustifolia:

Ophelia angustifolia G. Don ex G. Don, Gentianaceae: See Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don.

Ophelia densifolia:

Ophelia densifolia Griseb., Gentianaceae: See Swertia decussata Nimmo.

Ophelia multiflora:

Ophelia multiflora Dalz., Gentianaceae: See Swertia decussata Nimmo.

Ophelia pulchella:

Ophelia pulchella Don, Gentianaceae: See Swertia pulchella Buch.-Ham ex D. Don.