Phellodendron

Phellodendron

plant images Click here for images of Phellodendron.

Phellodendron Rupr.
Engl.: corktree.
Sven.: korkträd.
Suom.: korkkipuu.

Phellodendron amurense

Phellodendron amurense Rupr.
Engl.: Amur corktree.
Deu.: Amur-Korkbaum, Korkbaum.
Sven.: korkträd.
Suom.: korkkipuu.
TCM: huang bai.

Phellodendron japonicum

Phellodendron japonicum Maxim.
Engl.: Japanese corktree.

Phellodendron sachalinense

Phellodendron sachalinense (F. Schmidt) Sarg.
Engl.: Sakhalin corktree, velvet-tree.
Deu.: Sachalin-Korkbaum.
Bot. syn.: Phellodendron amurense Rupr. var. sachalinense F. Schmidt.