Phleum alpinum

Phleum alpinum

Phleum alpinum L.
Engl.: Alpine cat's tail.
Deu.: Alpen-Lieschgras.
Sven.: fjälltimotej, fjällkampe.
Suom.: pohjantähkiö.
Bot. syn.: Phleum commutatum Gaudin.