Pteridium

Pteridium

plant images Click here for images of Pteridium.

Pteridium Gled. ex Scop.
Engl.: brackenfern.
Sven.: örnbräken.
Suom.: sananjalka.

Pteridium aquilinum

plant images Click here for photos of Pteridium aquilinum.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Engl.: bracken, western brackenfern, brake fern, common brake, female fern.
Deu.: Adlerfarn.
Sven.: örnbräken, bräken, slokörnbräken.
Suom.: sananjalka, lännensananjalka.
Bot. syn.: Eupteris aquilina (L.) Newman, Pteris aquilina L.