Rabdosia:

Rabdosia:

Rabdosia Hassk., Lamiaceae: See Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach. .

Rabdosia excisa:

Rabdosia excisa (Maxim.) H. Hara, Lamiaceae: See Isodon excisus (Maxim) Kudo.

Rabdosia japonica:

Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara, Lamiaceae: See Isodon japonicus (Burm.f.) H. Hara.

Rabdosia trichocarpa:

Rabdosia trichocarpa (Maxim.) H. Hara, Lamiaceae: See Isodon trichocarpus (Maxim) Kudo.