Ranunculus fallax

Ranunculus fallax

Ranunculus fallax (Wimm. & Grab.) Sloboda sensu Markl.
Sven.: mellanranunkel, mellansmörblomma, falsk hundsmörblomma, liten lundsmörblomma.
Suom.: kevätlehtoleinikki.