Ranunculus nivalis

Ranunculus nivalis

Ranunculus nivalis L.
Engl.: snow buttercup.
Sven.: fjällranunkel, fjällsmörblomma.
Suom.: lumileinikki.