Rosa agrestis

Rosa agrestis

Rosa agrestis Savi.
Deu.: Acker-Rose, Feld-Rose.
Sven.: åkerros, vit äppelros.