Salvia chamaedryoides

Salvia chamaedryoides

Salvia chamaedryoides Cav.
Engl.: garmander sage.
Bot. syn.: Salvia chamaedrifolia Andrews, Salvia chamaedrys Willd., Salvia menthifolia Ten.