Schkuhria

Schkuhria

Schkuhria Roth.
Engl.: false threadleaf.

Schkuhria abrotanoides:

Schkuhria abrotanoides Roth., Asteraceae: See Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.

Schkuhria pinnata

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Engl.: pinnate false threadleaf.
Span.: anisillo cimarron.
Bot. syn.: Pectis pinnata Lam., Schkuhria abrotanoides Roth.