Silene regia

Silene regia

Silene regia Sims.
Engl.: royal catchfly.