Stellaria crassifolia

Stellaria crassifolia

Stellaria crassifolia Ehrh.
Deu.: Dickblättrige Sternmiere.
Sven.: sumpstjärnblomma, kärrsumparv, sumparv.
Suom.: lettotähtimö.