Syneilesis

Syneilesis

plant images Click here for images of Syneilesis.

Syneilesis Maxim.
Sven.: parasollståndssläktet.

Syneilesis palmata

Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim.
Sven.: parasollstånds, palmstånds.
Jap.: yaburegasa.
Bot. syn.: Arnica palmata Thunb.