Tetrapanax

Tetrapanax

plant images Click here for images of Tetrapanax.

Tetrapanax (K. Koch) K. Koch.
Engl.: Tetrapanax.

Tetrapanax papyriferus

Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch.
Engl.: rice-paper tree, ricepaper plant, god fatsia.
Bot. syn.: Aralia papyrifera Hook., Fatsia papyrifera Benth. & Hook. f.