Utricularia

Utricularia

Utricularia L.

plant images Click here for images.
Engl.: bladderwort.
Deu.: Wasserschlauch.
Sven.: bläddra.
Suom.: vesiherne.

Utricularia australis

Utricularia australis R. Br.
Engl.: bladderwort.
Deu.: Südlicher Wasserschlauch, Verkannter Wasserschlauch.
Sven.: sydbläddra, citrongul vattenbläddra, sydblåsört.
Suom.: lännenvesiherne.
Bot. syn.: Utricularia major Schmidel, Utricularia neglecta Lehm.

Utricularia minor

Utricularia minor L.
Engl.: lesser bladderwort.
Deu.: Kleiner Wasserschlauch.
Sven.: dvärgbläddra, dvärgblåsört.
Suom.: pikkuvesiherne.

Utricularia sandersonii

Utricularia sandersonii Oliv.
Sven.: stenbläddra.

Utricularia vulgaris

Utricularia vulgaris L.
Engl.: greater bladderwort.
Deu.: Gewöhnlicher Wasserschlauch.
Sven.: vattenbläddra, blåsört, bläddreört, mörkgul vattenbläddra, vattenblåsört.
Suom.: isovesiherne.
Bot. syn.: Utricularia biseriata H. Lindb.