Veronica alpina

Veronica alpina

Veronica alpina L.
Engl.: alpine speedwell.
Deu.: Alpen-Ehrenpreis.
Sven.: fjällveronika, vanlig fjällveronika.
Suom.: tunturitädyke.
Bot. syn.: Veronica pumila All.