Veronica verna

Veronica verna

Veronica verna L.
Engl.: spring speedwell, vernal speedwell.
Deu.: Frühlings-Ehrenpreis.
Sven.: vårveronika, vårärenpris.
Suom.: kevättädyke.