Vicia cassubica

Vicia cassubica

Vicia cassubica L.
Engl.: Danzig vetch.
Deu.: Kaschuben-Wicke.
Sven.: backvicker, bladvicker.
Suom.: pommerinvirna.