Vicia lathyroides

Vicia lathyroides

Vicia lathyroides L.
Engl.: spring vetch.
Deu.: Sand-Wicke.
Sven.: vårvicker.
Suom.: nätkelmävirna.