14. Lin. Linum usitatissimum L.

Botanical name: 

Allmänna kännetecken. är en ettårig, allmänt känd kulturväxt, som fullt utvecklad når en höjd af omkring 1 meter och bär helbräddade, skiftesvisa, smalt lancettlika, spetsiga blad och 5-taliga, stora blå blommor med blomningstid i juli månad. Fröet är plattadt äggformigt, 3-6 mm långt, 2-3 mm bredt, skarpkantigt, i ena ändan tillspetsadt, i den andra afrundadt. Fröskalet är sprödt, glatt, glänsande, till färgen brunt och innesluter ett stort, grönaktigt, hvitt växtämne jämte en obetydlig fröhvita.

Växtort. Lin förekommer allmänt odlad, till 64° breddgraden, dock företrädesvis i Tavastland. Stjälkens bastfibrer lämna det viktiga linet, ur fröna pressas linolja och affallet häraf beredes till kraftfoder, linfrökakor.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användes fröet: Semen Lini, hvilket insamlas, då stjälkarna börja gulna, rengöras, befrias från andra växtdelar, gallras och torkas omsorgsfullt och försiktigt.

Odlingaf lin är allmänt känd.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.