I. Allmänna regler vid tillvaratagandet af medicinalväxter.

Problems: 
  • 1:0 Insamla medicinalväxter och växtdelar endast vid vacker och torr väderlek.
  • 2:0 Insamla och torka endast fullkomligt friska, fullt utvecklade och torra (icke fuktiga) växter och växtdelar.
  • 3:0 Rengör omsorgsfullt växter och växtdelar omedelbart efter insamlandet och före torkningen. Använd aldrig vatten vid rengöringen.
  • 4:0 Insamla växterna i rena kärl, helst korgar, icke säckar eller påsar.
  • 5:0 Torka växter och växtdelar snarast möjligt efter insamlandet.
  • 6:0 Insamla, torka och förvara aldrig giftiga medicinalväxter och växtdelar tillsammans med icke giftiga.
  • 7:0 Sortera växter och växtdelar så att endast samma slag af dessa sammanföras.
  • 8:0 Försälj insamlade och färdigtorkade växter och växtdelar så snart som möjligt.
  • 9:0 Använd vid transport af droger, afsedda att försäljas, rena, väl tillslutna kärl, korgar, lådor eller tunnor af ändamålsenlig modell.

Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.