061. Solanum nigrum.

061. Solanum nigrum.

Tab. — a, b. pistillen i naturligt och förstoradt tillstånd. — c. en ståndare förstorad. — d. ett bär tversföre afskuret. — e. ett frö förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Solanum nigrum.