060. Elymus arenarius.

060. Elymus arenarius.

Tab. — a. axblomstren. — b. pistill. — c. frö. — d. axfästet.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Elymus arenarius.