077. Parmelia tartarea.

077. Parmelia tartarea.

Tab. föreställer mossan i naturlig storlek. — fig. 1. visar Orselj-lafven på en sten sittande — fig. 2. är den på jorden eller mossan sittande förändring — a. en stor gjord frörednings-skål.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Parmelia tartarea.