078. Festuca ovina.

078. Festuca ovina.

Tab. — fig. a. ett stort gjordt småax — b. en förstorad blomma — c. en oföränderlig artförändring, hvars frö liksom gro i axet — d. ett af dess småax, sedt genora förstoringsglas.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Festuca ovina.