081. Tanacetum vulgare.

081. Tanacetum vulgare.

På Tab. ses ett diskblomster förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Tanacetum vulgare.