080. Betula alba.

080. Betula alba.

Tab. — fig. a. ett hanblomster — b. ett dyl. sedt ofvanifrån — c. honblomst. — d. frö — e. ett af kottens honfjäll.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Betula alba.