107. Arundo colorata.

107. Arundo colorata.

Tab. — fig. a. fruktänme med pistill — b. ett småblomster, under blomningen nedtill ludet; pistill och ståndare äro utskjutne, men blomskalen hopdragna — c. blomster med blomfoderskalen sådant som det är då blomningen börjar och ståndarnas knappar ej hunnit nog utskjuta — d. blad och stjelk med bladslida af den randade varieteten — e. gräset med hopdragen blomvippa. Originalet för båda figurerna till blomvippa, växte vildt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Arundo colorata.