108. Agaricus muscarius.

108. Agaricus muscarius.

Tab. — fig. a. en nyss genom jordskorpan frambruten svamp, hvars lökformiga rot omgifves i jordbrynet ofta med ett brunt svepe, som af somliga orätt fått namn af ring (volva). — b. en halfväxt vid pass, med sin ring, hvilken kan anses svarande mot blomfodret hos andra växter — c. en klufven fullväxt, som visar fotens täthet och skifvornas form.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Agaricus muscarius.