110. Iris pseudacorus.

110. Iris pseudacorus.

Tab. — fig. a. Pistillen, med fruktämne, och dess 3:né märken. — b. öfre delen af ett märke med sitt fjäll vid f., — c. en ståndare. — d. fröhuset midtpå tvert afskurit för att visa fröen. — e. ett frö, som är tunt ell. hoptryckt. — f. märkets fjäll. * * visar att stjelkändarne höra tillsamman.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Iris pseudacorus.