111. Triglochin palustre.

111. Triglochin palustre.

Tab. — fig. a. blomma — b. ett blomblad med en ståndare, båda förstorade — c. ett stycke af axstjelken med mogna fröhus, i naturlig storlek — d. ett fröhus förstor. — e. ett rum i fröhuset, förstoradt. ** dessa axstjelkens ändar ha sutit tillsammans.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Triglochin palustre.