120. Festuca gigantea.

120. Festuca gigantea.

Tab. — fig. a. pistiller, ståndare och håningshus. — b. blomfoderskal med borst. — c. blomsterskal. * * en del af blomvippans topp, har här blifvit afskuren.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Festuca gigantea.