121. Prunus padus.

121. Prunus padus.

Tab. — fig. a. ett förstoradt blomblad. — b. förstorad pistill. — c. förstorad ståndare. — d. en förstorad blomma med afplockade blomblad. — e. kärnfrukten eller nöten hel. — f. nötens 2:ne halfva skal. — g. kärnan som legat i nöten. — h. fruktklase; dessa i naturlig storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Prunus padus.