123. Anagallis arvensis.

123. Anagallis arvensis.

Tab. — fig. a. förstorad pistill. — b. dylik ståndare. — c. ett förstoradt hår af dem, som sitta på ståndarnes strängar, liksom ledfullt. — d. blomfoder. — e. fröhus, öppnadt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Anagallis arvensis.